Huskoll 2018-04-06T12:56:41+00:00

Huskoll – Har du koll på hur ditt hus mår?

Många hus kan behöva ses över då och då. Detta för att undvika att det angrips av t.ex. mögel eller annat skadligt. Är man inte insatt kan det dessutom vara svårt att på egen hand lokalisera eller till och med märka att skadorna uppstår. Ju längre man låter det gå desto värre blir problemen vilket resulterar i en dyrare renovering eller reparation.

Vind

Vinden är en del av huset som är extra känslig mot förändringar av huset eller vid felaktig fuktion. Exempelvis tilläggisolering av vinden.  Det är ett mycket effektivt sätt att sänka uppvärmningskostnaden för huset, men mer isolering på vinden betyder mindre värmeläckage och en kallare vind vilket i sin tur ökar risken för en fuktskada på vinden.

Krypgrund

Krypgrunden bör också ses över lite då och då. Det här är ett ställe du troligtvis vistats på ännu mindre än vinden. Vad ska du ner i krypgrunden och göra? Här är också ett ställe i huset där skador är vanligt förekommande utan vetskap. Fukt och mögel tränger sig lätt in på ställen som detta. Vi har lösningen.

Boka Huskoll

Ventilation och inomhusmiljö

I de flesta självdragshus fungerar inte ventilationen på de sätt som den en gång var tänkt. Vi har ofta bytt fönster eller tilläggsisolerat. Vi har fått täta och energisnåla hus, men på tok för täta. Detta eftersom vi i många fall inte gjort nått åt ventilationen. Vi har lösningen.

Energi och uppvärmning

Vad har du för uppvärmning idag? Kan du spara in pengar genom att investera i en ny modern uppvärmning. Vi hjälper er att hitta rätt typ av värmelösning för ert hus.

Kostnadsfri huskoll

Varma Hem erbjuder dig en helt kostnadsfri huskoll för att säkerställa att du inte är drabbad av något av detta. Hittar vi någonting som bör åtgärdas kommer vi med förslag på hur.

När vi genomför en huskoll gör vi följande:

  • Mäter fukthalten
  • Tittar
  • Luktar
  • Mäter
  • Fuktkvotsmätning
  • Co2-mätning av inomhusluft

Boka gratis Huskoll

Huskoll