Poolvärmepumpar 2018-05-25T13:07:00+00:00

Poolvärmepumpar

En poolvärmepump fungerar på samma sätt som en luft-vattenvärmepump. Den utvinner värmen från luften och använder det för att värma upp vattnet i poolen med hjälp av ett köldmedium och en kompressor. Genom att använda en poolvärmepump istället för elvärme kan du spara upp till 80% på dina uppvärmningskostnader.