Att välja rätt värme för ditt hus kan kännas som ett helt omöjligt val. Det finns alla möjliga typer av lösningar och nästan alla pratar om att deras lösning kommer att minska dina kostnader och fungera bättre än de andra. 

Varmahem har valt att fokusera på värmepumpar då de är en effektiv lösning som brukar göra gott i de allra flesta fallen och är en väl beprövad metod med mycket goda resultat. Har du frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss. En värmepump överför värme från en kall till en varm plats. För att uppnå detta används en kompressor och köldmedia (värmebärare) Verkningsgraden kan vara upp till 500%. Tekniken i en värmepump är densamma som t.ex. ett kylskåp fast omvänd.

Luft-Luftvärmepump

Luft-vattenvärmepump

Bergvärmepump

Varmvatten-värmepump

En luft-luftvärmepump är ett väldigt bra komplement till ditt nuvarande värmesystem. Används oftast när huset har direktverkande el. Men också ofta vid vattenburen värme t.ex. ved, el, olja eller frånluftvärmepump. Fördelen är en enkel och kostnadseffektiv installation som ger en stor besparing, (upp till 55%) Kan med fördel även användas för att kyla.

En luft-vattenvärmepump tar värmen från luften utomhus och värmer huset och varmvattnet. Beroende på vilken typ av uppvärmning du har i ditt hus idag kan du med hjälp av luft-vattenvärmepumpen sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 75 procent.

Bergvärme. Även kallad vätska-vatten Värmen hämtar pumpen via genom ett djupborrat hål i berget, marken, grundvatten eller sjövärme.
Berg-värmepumpen kan sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 80 procent.

Med varmvatten-värmepump kan återvinna värmen från luften som ventileras i ditt hus. Eller hämta värmen från utomhusluften.
Varmvatten-värmepumpen kan sänka dina varmvattenkostnader med upp till 70 procent.