Värmepumpar 2018-04-18T09:31:52+00:00

Värme

Att välja rätt värme för ditt hus kan kännas som ett helt omöjligt val. Det finns alla möjliga typer av lösningar och nästan alla pratar om att deras lösning kommer att minska dina kostnader och fungera bättre än de andra. Varmahem har valt att fokusera på värmepumpar då de är en effektiv lösning som brukar göra gott i de allra flesta fallen och är en väl beprövad metod med mycket goda resultat. Har du frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss.

Värmepumpar

En värmepump överför värme från en kall till en varm plats. För att uppnå detta används en kompressor och köldmedia (värmebärare) Verkningsgraden kan vara upp till 500%. Tekniken i en värmepump är densamma som i en kylanläggning fast omvänd.

Luft-Luftvärmepump

En luft-luftvärmepump är ett väldigt bra komplement till ditt nuvarande värmesystem. De består av två delar, en inomuhusdel och en utomhusdel. Utomhusdelen tar in luften från utsidan av huset och överför den sedan till inomhusdelen och värmer upp luften på vägen. Då det ibland kan vara väldigt låga temperaturer utomhus här i Sverige kan det behövas ett ytterligare värmesystem för att hela huset ska kunna värmas upp. Effektiviteten beror mycket på hur din planlösning ser ut. Med hjälp en luft-luftvärmepump kan du, oavsett vilken värme du har i huset, minska dina uppvärmningsbehov med upp till 55%.

LÄS MER OM VÅRA LUFT-LUFT

Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump består, som en luft-luftvärmepump, av två delar. En inomhusdel och en utomhusdel som fungerar på så sätt att utomhusdelen utvinner energin från uifrån med hjälp av ett köldmedium. Av endast denna energi från naturen producerar sedan pumpen vattenburen värme och varmvatten. Med hjälp av inomhusdelen värms varmvatten till både uppvärmning av huset och till varmvatten. Beroende på vilken typ av uppvärmning du har i ditt hus idag kan du med hjälp av luft-vattenvärmepumpen sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 60 procent.

LÄS MER OM VÅRA LUFT-VATTEN

Bergvärme

Bergvärme innebär att man borrar ett hål i ett berg för att sedan med hjälp av en vätska som pumpas ner i berget utvinna värmen. Med hjälp av en värmepump kan du sedan transportera värmen ut i huset.  Värmen kommer från att berget värms upp från solenergin, detta innebär att du hämtar värmen direkt från naturen. Det uppvärmda vattnet som pumpen har transporterat runt kan sedan användas till värme och varmvatten.

Det är viktigt att hålet som borras är anpassat efter ditt hus behov. Borrar du för djupt kan det innebära att energin inte hinner återskapas i samma takt som ditt hus utvinner den, detta resulterar sedan i att din bergvärme får minskad effekt.

LÄS MER OM VÅR BERGVÄRME

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump arbetar genom att återvinna värmen från luften som ventileras i ditt hus. Med hjälp av detta smarta system kan både värme och tappvatten värmas upp och som pricken över i:et får du dessutom bättre ventliation. Det hela går till genom att en fläkt suger ut luft ur våtutrymmen i ditt hus som sedan skapar ett lätt undertryck. Den övriga luften i huset söker sig sedan dit och bidrar till att ny luft också ventileras in i huset. Den redan uppvärmda luften tas upp av värmepumpen som då lagrar värmen.

LÄS MER OM VÅR FRÅNLUFT